Navigatie

Afschaffing van de btw-landbouwregeling

Wetsvoorstel Afschaffing van de btw-landbouwregeling

Wetsvoorstel Afschaffing van de btw-landbouwregeling

Een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer maakt nu vaak gebruik van de landbouwregeling. Vorig jaar bij de Belastingplannen van 2017 is aangekondigd dat deze regeling vervalt per 1 januari 2018. Dat gaat nu daadwerkelijk gebeuren. Er is wel een overgangsregeling getroffen. De afschaffing van de landbouwregeling heeft grote gevolgen. De landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwers worden vanaf 1 januari 2018 btw verschuldigd over hun leveringen en diensten. Dat zal meestal 6% zijn. De keerzijde is dat zij recht krijgen op aftrek van de btw die aan hen in rekening is gebracht.

Gevolgen voor de land-, vee-, tuin- en bosbouwers

Dit betekent ook dat zij vanaf 1 januari 2018:

-een btw-administratie moeten gaan bijhouden; en
-btw-facturen moeten uitreiken aan hun afnemers; en
-geen ondertekende verklaringen aan uw afnemers meer hoeven te verstrekken; en
-periodiek btw-aangiften moeten indienen bij de Belastingdienst.

Overgangsregeling voor het herzien van gemiste btw-aftrek

Er is nog een ander gevolg. Daarop heeft de overgangsregeling betrekking. Het btw-plichtig worden van de land-, vee-, tuin- en bosbouwers en het btw-aftrekrecht, betekenen ook dat zij de niet afgetrokken btw die zij hebben betaald op investeringsgoederen die zij vóór 1 januari 2018 hebben aangeschaft, alsnog willen aftrekken. Daarvoor bestaan de herzieningsregels.

Herzieningsregels

In het overgangsrecht zijn twee manieren opgenomen waarop zij voor de resterende termijnen van de herzieningsperiode de btw-aftrek alsnog kunnen claimen: de aftrek van betaalde btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte én in gebruik genomen investeringsgoederen, kunt u voor de resterende herzieningsperiode in één keer claimen in de eerste btw-aangifte van 2018; de aftrek van betaalde btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte maar op die datum nog niet in gebruik genomen investeringsgoederen waarvan de herzieningsperiode nog loopt, kunt u claimen op grond van de hiervoor genoemde hoofdregel. Afhankelijk van het investeringsgoed (onroerende of roerende zaken) claimt u 1/10e en 1/5e van de betaalde btw in het eerste btw-aangifte van 2018.

Geen forfaitaire aftrek meer voor hun afnemers.

Doordat land-, vee-, tuin- en bosbouwers aftrekrecht krijgen, rekenen zij geen niet aftrekbare btw meer door aan hun afnemers. Een opstapeling van doorberekende btw vindt daardoor niet meer plaats. Daarom komt ook de tegemoetkoming die uw afnemers hiervoor krijgen (een forfaitair aftrekrecht van 5,4% over de in rekening gebrachte bedragen) ook per 1 januari 2018 te vervallen. Bron: Fiscount-Nieuws