Navigatie

btw-verhoging

Belastingdienst start voorlichtingscampagne btw-verhoging

Belastingdienst start voorlichtingscampagne btw-verhoging

De Belastingdienst roept ondernemers die onder het verlaagde btw-tarief vallen op om zich tijdig voor te bereiden op de verhoging van dit tarief van 6% naar 9%. Deze tariefsverhoging wordt waarschijnlijk opgenomen in de Belastingplannen 2019 en treedt per 1 januari 2019 in werking. De Belastingdienst wijst erop dat prijzen, facturatie en administratie bij de jaarovergang moeten zijn aangepast, zodat dit vanaf 2019 geen problemen zal opleveren voor de btw-aangiften. Verder attendeert de Belastingdienst ondernemers erop dat zij bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening moeten houden met de voorgenomen btw-verhoging.

Staatssecretaris Snel van Financiën kondigde al eerder dit jaar aan dat hij ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten als gevolg van deze tariefsverhoging. De Belastingdienst zal daarom niet naheffen op in 2018 betaalde goederen en diensten die pas in 2019 worden geleverd of verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om concerten en sportevenementen, maar bijvoorbeeld ook om goederen en diensten zoals stukadoors- en schilderwerkzaamheden.

Tip: Hoewel het nog niet zeker is dat de Tweede en de Eerste Kamer met de voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief zullen instemmen, is het toch verstandig voor die onder het verlaagde btw-tarief vallen, zich op de voorgenomen btw-verhoging voorbereiden.