Navigatie

Ter beschikking stellen van een fiets

De meest vergelijkbare fiets voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking

Ter beschikking stellen van een fiets

Als een werkgever een fiets ter beschikking stelt en de werknemer mag die ook privé gebruiken, dan wordt vanaf 2019 het voordeel gesteld op 7% van de waarde van de fiets. Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019. Als de fiets ook voor woon-werkverkeer ter beschikking is gesteld, wordt dat als privégebruik gezien. Betaalt de werknemer een bijdrage voor het privégebruik, dan vermindert die de bijtelling. Ook de zogenoemde speed pedelec (snelheid 45 km per uur) – formeel een bromfiets – valt onder de regeling.

Voor de waarde van de fiets ga je uit van consumentenadviesprijs, zoals die in Nederland door de fabrikant of importeur is gepubliceerd. Is deze niet bekend, dan ga je uit van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets.

Commentaar:

Bij een DGA kan het dus voorkomen dat je – voor de toets van het gebruikelijk loon – 7% van de waarde van de meest vergelijkbare fiets moet optellen bij het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Ga er maar aan staan.

De bijtelling geldt uitsluitend voor het ter beschikking stellen van een fiets. Er komt geen nieuwe regeling voor het vergoeden of verstrekken van een fiets. Het is dus de bedoeling dat de fiets eigendom van de werkgever blijft. Maar willen werknemers wel betalen voor een fiets die niet hun eigendom wordt? Als de fiets alleen maar zakelijk wordt gebruikt, is er geen privévoordeel en geldt de bijtelling uiteraard niet. Als de Belastingdienst daaraan twijfelt, dient hij aannemelijk te maken dat de fiets ook voor privédoeleinden ter beschikking staat. Dat is, in tegenstelling tot bij de terbeschikkinggestelde auto, in elk geval zo als de fiets ook voor woon-werkverkeer ter beschikking staat. Feitelijk privégebruik is niet noodzakelijk.

Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld, vallen ook onder de bijtelling. Voor accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs geldt de bijtelling niet, maar wordt de factuurwaarde belast.

De regeling geldt overigens ook voor ondernemers. Voor een fiets die tot het ondernemingsvermogen behoort en die ook voor privédoeleinden ter beschikking staat aan de ondernemer, wordt de waarde van de onttrekking gesteld op 7% van de waarde van de fiets. (Bron: Fiscount)