Navigatie

Vervanging Wet DBA uitgesteld tot 2021.

Niet geheel onverwacht loopt de vervanging van de Wet DBA vertraging op.

Vervanging Wet DBA uitgesteld tot 2021.

Dit laat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in een 'brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is opgenomen dat het voor opdrachtgevers duidelijker moet worden of ze iemand nu wel of niet als zzp’er kunnen inhuren. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp’ers met een laag tarief langdurig in te huren voor reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. Het kabinet is zelf tot de conclusie gekomen dat deze maatregel strijdig is met het EU-recht.

Vooral de aanname dat er bij een laag tarief sprake is een arbeidsovereenkomst maakt waarschijnlijk inbreuk op de vrijheid van vestiging en van dienstverrichting. Om deze reden zal het kabinet ook alternatieven verkennen.

Commentaar
Uit onderzoek is gebleken dat het begrip ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ veel praktische problemen kan opleveren. Dit verschilt immers per bedrijf. Als voorbeeld wordt de ICT’er bij een bank genoemd versus de ICT’er die een kassasysteem installeert bij de bakker. Waarschijnlijk is de ICT’er bij de bakker niet bij hem in dienstbetrekking. Het kabinet wil daarom meer tijd om nader te kijken naar de criteria ‘duur’ en ‘tarief’.

Planning en voortgang
Het Handboek Loonheffingen met een verduidelijking van de gezagsverhouding wordt uiterlijk per 1 januari 2019 gepubliceerd. Dit onderdeel heeft dan de status van een beleidsbesluit. Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring krijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.

De uitwerking van de maatregel voor zpp’ers met een laag tarief loopt vertraging op, mede vanwege de geconstateerde spanning met het Europees Recht. Voor deze maatregel wordt samen met die voor opt-out (keuze om niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen) bij een hoog tarief in de eerste helft van 2019 een internetconsultatie gestart. Deze maatregel zal per 1 januari 2021 in werking treden. Er wordt onderzocht of de fictieve dienstbetrekkingen kunnen worden aangepast of dat zij kunnen vervallen. De fictieve dienstbetrekkingen hebben namelijk gedeeltelijk hetzelfde doel als de invoering van de arbeidsovereenkomst bij een laag tarief. Dit heeft betrekking op de fictieve dienstbetrekkingen, waarbij de voorwaarde geldt dat iemand langer dan een maand ten minste 40% van het minimumloon verdient.
(Bron: Fiscount 4-12-2018)