Navigatie

Handhaving Wet DBA uitgesteld

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Wiebes stelt handhaving Wet DBA uit tot zeker 2018

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. Zodra de handhaving wel begint, richt die zich niet op zzp’ers met ruis over hun gezagsrelatie met opdrachtgevers. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. De Belastingdienst kan in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen – voor wie dat wil – in de tussentijd wel gewoon gebruik maken van modelovereenkomsten. In afwachting van de herijking is het niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden, worden wel beoordeeld. Bron: SalarisNet