Navigatie

Voorstel afbouw Hillen-regeling ingediend

De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook wel Hillen-regeling) wordt vanaf 2019 geleidelijk in dertig jaar afgebouwd met 31/3% per jaar.

Wetsvoorstel inzake wijziging afbouw Hillen-regeling ingediend

De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook wel Hillen-regeling) wordt vanaf 2019 geleidelijk in dertig jaar afgebouwd met 31/3% per jaar. Dit betekent dat in 2019 nog 96 2/3% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten als aftrek in aanmerking wordt genomen.

In 2020 en volgende jaren gaat daar telkens 31/3% van af, zodat in 2048 de Hillen-regeling geheel is vervallen. Dit staat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, dat is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet nog dit jaar worden aangenomen om de inwerkingtreding ervan per 1 januari 2019 mogelijk te maken. De Belastingdienst slaagt er anders niet in om de systemen tijdig aan te passen. Inmiddels (19-12-2017) is wetsvoorstel aangenomen.