Navigatie

Vraag btw terug op oninbare vorderingen.

Vraag btw terug op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

Vraag btw terug op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

Heeft uw vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt.

De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Later terugvorderen is niet mogelijk. Daartegenover moet de afnemer de afgetrokken - maar niet betaalde - btw uit eigen beweging in zijn of haar btw-aangifte corrigeren.

Let op, als de debiteur de factuur later toch nog betaalt, de btw alsnog moet worden aangeven en betaald bij de eerstvolgende btw-aangifte. Ook de afnemer kan dan alsnog de betaalde btw weer in aftrek brengen. (Bron: Fiscount)