Navigatie

Foute brieven Belastingdienst

Eind augustus heeft de Belastingdienst brieven naar belastingplichtigen gestuurd met de mededeling te zullen afwijken van de ingediende aangifte IB 2015.

Foute brieven Belastingdienst over correctie combinatiekorting

Reden voor de afwijking is de onterecht genoten inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afwijking is echter niet in alle gevallen juist. Dat geldt met name bij co-ouderschap, waarbij niet alle kinderen bij dezelfde ouder staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. De Belastingdienst gaat nu nogmaals na of de aangeschreven belastingplichtigen recht hebben op de korting. Zij krijgen uiterlijk 15 september a.s. bericht of de aangifte IB 2015 al dan niet wordt gecorrigeerd.