Navigatie

Schenkingsvrijstelling verhoogd per 1-1-2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning terug in de Successiewet. Inmiddels is de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting verschenen.

De verhoogde schenkingsvrijstelling per 1 januari 2017

De schenkingsvrijstelling geldt in beginsel voor één kalenderjaar. Maar, voor de schenkingsvrijstelling eigen woning is een uitzondering gemaakt: die schenking mag worden gespreid over het kalenderjaar en de twee daarop volgende jaren.

De Uitvoeringsregeling rond de schenkingsvrijstelling is aangepast. De vrijstelling wordt pas verleend als de schenking onvoorwaardelijk is, met daarop de uitzondering dat de schenking daadwerkelijk moet worden voldaan en aan de woning besteed. Een schenking onder schulderkenning is niet toegestaan. Dat besteden aan de eigen woning moet gebeuren uiterlijk in hetzelfde kalenderjaar of de twee daaropvolgende jaren. Bron: Elseviernextens