Navigatie

40% ZZP-ers betaalt geen IB

In 2014 waren er 849.000 zzp’ers waarbij de onderneming de belangrijkste bron van inkomen is. Zo'n 40% daarvan hoefde geen inkomstenbelasting te betalen dankzij de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Dat analyseerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CBS: door aftrekposten betalen vier op de tien zzp’ers geen inkomstenbelasting

Het laat zich raden dat de Schatkist een belangrijke bron van inkomen misloopt doordat zoveel zzp’ers niet bijdragen aan de loon- en inkomensbelasting, of aan de premies voor de oude dag (AOW), het nabestaandenpensioen (ANW) en langdurige zorg voor bijvoorbeeld gehandicapten of bejaarden (WLZ).

De verschillen met werknemers in loondienst zijn erg groot, zeker als wordt meegewogen dat een werkgever voor een brutoloon van € 24.000,- vanwege de sociale lasten een kleine € 36.000,- als loonkosten moet rekenen. Dit kan leiden tot een verschoven concurrentiepositie waardoor werknemers niet meer kunnen concurreren met zzp’ers en het evenwicht op de arbeidsmarkt verstoord kan raken.